Klasser

Velkommen til Byåsen Trafikkskole

Vi tilbyr opplæring i følgende klasser


Mål for B og B-automat

Opplæringen til kl B og B automat er lik. Det er kjøretøyet som man bruker som bestemmer hvilken klasse man får. Når man kjører opp til automat får man en kode i førerkortet som viser at man har førerett for kun automat. Om man på et senere tidspunkt ønsker førerrett for manuel så trenger man kun ny førerprøve på manuell gir.

Trafikkopplæringen er trinnvis og består av 4 trinn. Føreropplæringen har fire trinn. Målene for trinn 1- 3 angir forutsetningene for å ha et godt utbytte av opplæringen på det neste trinnet, og det er derfor viktig at eleven i all hovedsak har nådd målene i et trinn før opplæringen i neste trinn påbegynnes. Det er kjøreferdigheten som avgjør hvilket trinn eleven befinner seg i. Trinn 4 er avsluttende opplæring og består i all hovedsak av at eleven skal få erfaringer og opplevelser. Inegn nyinnlæring. Trinn 1 er det trafikale grunnkurset som man må ha for å kunne øvelseskjøre. Det er totalt 17 timer. Om du er over 25 år trenger du ikke hele kurset, kun førstehjelp og trafikant i mørket. Les mer om Trafikalt grunnkurs her

 

Trinn 2 Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse 

 

Gjennom opplæringen i trinn 2 skal eleven lære å mestre bilen rent kjøreteknisk, uten å måtte rette oppmerksomheten mot andre trafikanter. God kjøreteknisk ferdighet er nødvendig for å få utbytte av treningen i trinn 3, og vil også innebære at kjøringen er økonomisk og mest mulig miljøvennlig. Eleven skal tilegne seg kunnskap om føreropplæringen, bilen, ansvar i tilknytning til bilkjøring og mennesket som trafikant. Kunnskapsstoffet skal bidra til at eleven lærer de kjøretekniske ferdighetene raskere og med mer forståelse, og til at eleven skal kunne ivareta førerens ansvar for kontroll og tilsyn med kjøretøyet. Det er ikke fastsatt minste timetall for opplæring på dette trinnet.Omfanget av undervisningen må tilpasses elevens forutsetninger og muligheter for øvingskjøring.

 

Eleven skal

 1. gjøre rede for reglene for førerkort og trafikkopplæring, og grunntankene i opplæringen i klasse B
 2. gjøre rede for bilens oppbygning med tanke på sikkerhet og miljø
 3. gjøre rede for eiers og brukers ansvar for kjøretøyets stand og bruk, økonomisk ansvar, offentlige reaksjoner og plikter ved trafikkuhell
 4. gjøre rede for kjøring med tilhenger
 5. gjøre rede for menneskets kapasitet og trafikkens krav, herunder rus, rusmidler og bilkjøring
 6. gjøre seg klar for kjøring
 7. utføre igangsetting og stans, giring, styring, bremsing og rygging i variert terreng
 8. beherske grunnleggende kjøretøybehandling i områder med liten trafikk
 9. utføre aktuell sikkerhetskontroll av bilen.

Trinn 3 Trafikal del Gjennom opplæringen i trinn 3 skal eleven lære å beherske kjøring i variert trafikk.

Eleven skal også tilegne seg kunnskap om aktuelle bestemmelser i vegtrafikklovgivningen. Ved avslutningen av trinnet skal elevens ferdighet være slik at kjøringen er tilnærmet selvstendig.
Det er ikke fastsatt minste timetall for opplæringen på dette trinnet. Undervisningen må tilpasses elevens erfaringsbakgrunn og muligheter for øvingskjøring.
Sikkerhetskurs på øvingsbane er obligatorisk for alle som skal ha førerett i klasse B, og gjennomføres i samsvar med §§ 11-6 og 11-7 mot slutten av opplæringen på trinn 3, før eller etter trinnvurderingen.
Eleven skal gjennomføre obligatorisk trinnvurdering mot slutten av trinn 3, jf. § 7-5 .

Eleven skal
     1. gjøre rede for trafikksystemet, trafikantgrupper og interessemotsetninger
     2. gjøre rede for veg, vegoppmerking, skilt og annen trafikkregulering
     3. gjøre rede for tydelig, sikker og effektiv atferd i trafikken i ulike vegmiljø, herunder

         kjøring i tunnel, og de regler som gjelder for bilkjøring
     4. anvende systematisk og automatisert informasjonsinnhenting
     5. mestre å kjøre tydelig, sikkert og effektivt i bolig, tettsted og bymiljø
     6. mestre å kjøre tydelig, sikkert og effektivt i landevegsmiljø og forutse, oppfatte

         og motvirke risiko for møte- og utforkjøringsulykker, å bli forbikjørt og kjøre forbi
     7. mestre å kjøre tydelig, sikkert og effektivt i forbindelse med kø, i tunnel og i mørket

      8. mestre å kjøre effektivt og behagelig, miljøvennlig og økonomisk i variert trafikkmiljø i god   samhandling med andre trafikanter.

 

Vi anbefaler et samarbeid mellom trafikkskolen og den foresatte slik at opplæringen blir optimal for akkurat den som skal kjøre opp. 

 

 


Kurspåmelding

Laster...

Priser klasse B

Kjøretime

Førerprøve

Leie av bil til førerprøve

1 700 kr

4.1.2 Kjøring i landeveismiljø

4 350 kr

4.1.3 Planlegging og kjøring i variert miljø

3 450 kr

Presis kjøreteknikk og forbikjøring

1 460 kr

Sikkerhetskurs på øvingsbane

3 950 kr

Trinnvurdering trinn 3

750 kr

Trinnvurdering trinn 2

750 kr

Kjøretime B

750 kr

Kurs

Forbikjøring og presis kjøreteknikk (90 min)

1 500 kr

Annet

Baneleie NAF

1 350 kr

Pakke

Startpakke 2022

 • 1 x Sikkerhetskurs vei
 • 1 x Førerprøve
 • 8 x Kjøretime
 • 1 x Pakkerabatt
 • 1 x Sikkerhetskurs på øvingsbane
 • 1 x Trinnvurdering trinn 2
 • 1 x Trinnvurdering trinn 3

Inneholder all obligatorisk opplæring samt 8 kjøretimer á 45 min, i tillegg til leie av bil til førerprøve.

18 490 kr

Utvidet pakke

 • 1 x Sikkerhetskurs vei
 • 1 x Forbikjøring og presis kjøreteknikk
 • 1 x Førerprøve
 • 8 x Kjøretime
 • 1 x Pakkerabatt
 • 1 x Sikkerhetskontroll
 • 1 x Sikkerhetskurs på øvingsbane
 • 1 x TABS GO Undervisning
 • 1 x Trinnvurdering trinn 2
 • 1 x Trinnvurdering trinn 3

Inneholder all obligatorisk opplæring samt 8 kjøretimer á 45 min, kurs i sikkerhetskontroll, kurs i forbikjøring, leie av bil til førerprøve og TabsGo.

20 490 kr

Informasjon om priser

I tillegg kommer gebyrene til Statens Vegvesen og NAF Øvingsbane

Her finner du Statens vegvesen sine gebyr :
https://www.vegvesen.no/forerkort/ta-forerkort/PriserNAF øvingsbane koster pr i dag 1300.- (faktureres av trafikkskolen)

Vi har ingen ekstra kostnad for kjøring til og fra øvingsbane

Avbestillingsregler finner du under informasjon, øverst på siden.


Lærere klasse B

Kommende kurs

Lastsikringskurs (BE)

2. feb / Oppmøte Byåsen Trafikkskole, Ilevollen 11 / 750 kr

Trafikalt Grunnkurs uten Trafikant i mørket (TG)

21. feb / Byåsen Trafikkskole, Ilevollen 11 / 1.490 kr

Førstehjelp (TG)

22. feb / Byåsen Trafikkskole AS, Ilevollen 11 / 600 kr

Lastsikringskurs (BE)

1. mars / Oppmøte Byåsen Trafikkskole, Ilevollen 11 / 750 kr

Ta kontakt

Medlem av:

Norges Trafikkskoleforbund-logo

Bruk av dine data

For å kunne levere tjenesten og tilby en best mulig brukeropplevelse til deg, samler vi inn og behandler en del teknisk informasjon om besøkende på nettsiden. Les mer om hvordan vi behandler personvern.

Mer informasjon
Jeg forstår

Personverninnstillinger

Ditt valg vil bli lagret i informasjonskapsler i nettleseren din slik at vi kan huske dine innstillinger neste gang du besøker byasentrafikkskole.no. Les mer om hva vi lagrer i informasjonskapslene her.

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre våre tjenester. Når vi har et inntrykk av hvilke tjenester du bruker og hvordan du bruker dem, får vi et bedre bilde av din brukeropplevelse, og kan jobbe videre for at Byåsen Trafikkskole AS kan tilby deg en best mulig tjeneste.

Jeg godkjenner at mine data benyttes for å gi meg en bedre brukeropplevelse.

Ikke godkjenn
Godkjenn