Klasser

Velkommen til Byåsen Trafikkskole

Vi tilbyr opplæring i følgende klasser


Klasse BE og B96 - Informasjon og mål

KL BE og B-96

 

Det er lik opplæring på klasse BE og B-96, og det som skiller de to klassene er førerprøve. Om man vil ha B-96 har man ikke førerprøve. Opplæringen består av trinnvurdering trinn 2 og trinn 3, trinn 4 avsluttende opplæring og Lastsikringskurs. Ved behov må man ha ordinære kjøretimer.

 

B96:

Gir rett til å føre vogntog (bil + tilhenger) inntil 4250 kg tillatt vogntogvekt

 

Klasse BE:

Lov å trekke aktuell hengervekt opp til 3500 kg så lenge det er innenfor bilens tekniske begrensninger.

Det er da den aktuelle vekten på tilhenger som gjelder.

 

Meld deg på lastsikringskurs her eller ta kontakt for å planlegge opplæringen.

 

 

Mål for opplæring kl BE og B-96

 

Trinnvis opplæring I klasse B kode 96 og BE anses trinn 1 som dekket gjennom opplæringen for førerkort klasse B. Målene for trinn 2 og 3 angir forutsetningene for å ha et godt utbytte av undervisningen på det neste trinnet. Læringsmomentene i hvert trinn forutsettes å bli videreført i neste trinn. Målene for trinn 2-4 angir samlet den kompetansen som kreves for å få førerett i klasse B kode 96 eller klasse BE.

 

Opplæringen er den samme for kl Be og B-96. Man må påregne ordinære kjøretimer om nivået ikke samsvarer med målene for de enkelte trinnene.

 

Mål trinn 2

 

Eleven skal

1. ha kunnskap om risiko i tilknytning til å kjøre bil med tilhenger

2. ha grunnleggende kunnskap om lastsikring

3. kunne kople til og fra tilhengeren og utføre aktuell sikkerhetskontroll

4. kunne vurdere plassbehov ved kjøring rett fram og i sving, og kjøre vogntoget i mot- og utforbakke

5. kunne rygge rett bakover og i sving, og kjenne førerens ansvar og plikter i forbindelse med rygging

 

Mål trinn 3

 

Eleven skal

1. ha systematisk og automatisert informasjonsinnhenting

2. kunne kjøre tydelig, sikkert og effektivt i variert terreng

3. kunne vurdere snuplasser, snumåter og bruk av medhjelper

4. kunne kjøre selvstendig i variert trafikkmiljø på en måte som gir god samhandling med andre trafikanter og samtidig er økonomisk og miljøvennlig

 

Mål trinn 4

 

Eleven skal

1. planlegge kjøreruta

2. forstå risikoen ved å kjøre personbil med tilhenger i ulike trafikkmiljø

3. utvikle sin kjørekompetanse, spesielt med tanke på oppfatning av risikosituasjoner, planlegging av møting, å bli forbikjørt, vurdering av snuplass og måte å snu på, og økonomisk kjøring

4. kunne sette ord på egne erfaringer og med bakgrunn i disse, kunne vurdere sin egen kjøre- dyktighet til å kjøre bil med tilhenger, og muligheter for forbedring

 

 

Mål for kurs i sikring av last

 

Eleven skal

1. vite at mangelfull sikring har årsak i menneskelig svikt, kan forårsake tragedier og få store konsekvenser

2. kjenne til regelverket som gjelder for sikring av last på kjøretøy og for transport av farlig gods når føreren ikke har særskilt kompetansebevis

3. gjennom demonstrasjon oppleve kreftene som virker inn på lasten under kjøring, friksjonens betydning og bli kjent med ulike metoder for sikring av last som låsing, stenging, surring og dekking

4. gjøre rede for spesielle faremoment ved last som er feil plassert, last med høyt tyngdepunkt, hengende last, flytende last, levende dyr og persontransport

5. øve på å a) plassere, sikre og merke lang last tilsvarende en tømmerstokk b) plassere og sikre et kolli med minstemål 1x1x1 meter, eller 0,8 x 1,2 x 1 meter c) plassere og sikre annen last som rundballe eller storsekk, vekt minst 350 kg

6. forstå behovet for vedlikehold og avgjøre om lastsikringsutstyret er i forsvarlig stand

 

 


Kurspåmelding

Laster...

Priser klasse BE

Kjøretime

Førerprøve

1 760 kr

Sikkerhetskurs på veg

2 700 kr

Trinnvurdering trinn 3

900 kr

Trinnvurdering trinn 2

900 kr

Kjøretime

900 kr

Kurs

Lastsikringskurs (90 min)

45 minutter teori og gjennomgang av lover og regler, 45 minutter består av praktisk sikring av last.

775 kr

Pakke

Pakke BE

  • 1 x Førerprøve
  • 1 x Lastsikringskurs
  • 1 x Sikkerhetskurs på veg
  • 1 x Trinnvurdering trinn 2
  • 1 x Trinnvurdering trinn 3

Inneholder all obligatorisk opplæring og leie av bil med tilhenger til førerprøve.

6 690 kr

Informasjon om priser

Utover prisene for opplæring og kurs fra oss, kommer følgende eksterne gebyr i tillegg

Leie av Øvingsbane til NAF
Prisen er pr. 01.01.24 1450kr. Denne faktureres av oss, men er en leie som går direkte til NAF.
Vi tar ingen ekstra gebyr for kjøring til/fra øvingsbanen (Lånke), dette er inkludert i vårt kurs "Sikkerhetskurs på øvingsbane".

Gebyr til Statens Vegvesen for førerprøve
Statens Vegvesen tar et gebyr i forbindelse med selve førerprøven. Du vil få en sms fra da 1-2 dager før førerprøven, med betalingsinformasjon. Denne avgiften betales direkte til SVV.

Her finner du Statens Vegvesen sine gebyr :
https://www.vegvesen.no/forerkort/ta-forerkort/Priser

Leie av kjøregård (MC)
Ved MC-opplæring, brukes også tid i kjøregård. Dette er en engangsbetaling, som faktureres av oss, men er en leie som går direkte videre for å dekke lån av kjøregården.

Avbestillingsregler finner du i vårt skolereglement, eller ta kontakt med kontoret om du har spørsmål.


Lærere klasse BE

Kommende kurs

Lastsikringskurs (Personbil med tilhenger (B96))

19. juni / Oppmøte Byåsen Trafikkskole / 775,00

Lastsikringskurs (Personbil med tilhenger (BE))

19. juni / Oppmøte Byåsen Trafikkskole / 775,00

Trafikalt Grunnkurs inkludert førstehjelp (Trafikalt grunnkurs)

24. juni / Oppmøte Byåsen Trafikkskole / 1 490,00

Førstehjelp (Trafikalt grunnkurs)

25. juni / Oppmøte Byåsen Trafikkskole / 700,00

Ta kontakt

Medlem av:

Norges Trafikkskoleforbund-logo

Inneholder bruk som krever aktivt samtykke

Byåsen Trafikkskole AS ønsker å gi deg en best mulig opplevelse av vår tjeneste. For å oppnå dette benytter vi informasjonskapsler (cookies) og pixels. Enkelte av disse er nødvendige for at tjenesten vår skal fungere, og andre bidrar til at du skal få en bedre og mer tilpasset opplevelse.
Ved å trykke «Godta alt» godkjenner du bruken av cookies og pixels.

Enkelte cookies er nødvendige for at nettsiden skal fungere på en optimal måte, og de er derfor ikke mulig å fjerne.

For å gi deg en best mulig kundeopplevelse analyserer vi hvordan nettsidene våre blir brukt.

Les mer